อย่างเก๋! ร.ร.บางละมุง พานร.อบรมมารยาทบนโต๊ะอาหารแบบตะวันตก ปูทางการเข้าสังคม-ทำงานภาคบริการ

            ไดอาน่า การ์เด้นท์รีสอร์ท  ร่วมกับ  โรงเรียนบางละมุง นำนักเรียนร่วมเรียนรู้มารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวต่างชาติและนำมาใช้ได้อย่างถูกต้อง


            ชลบุรี (23 กุมภาพันธ์ 2562)  ที่ห้องจักรเทพพิมาณ ไดอาน่าการ์เด้นท์รีสอร์ท ร่วมกับ โรงเรียนบางละมุง  นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวนกว่า 200 คน  เข้าร่วมอบรม เรื่องการจัดโต๊ะอาหาร  และมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก เพื่อเสริมความรุ้แก่นักเรียนในเรื่องของมารยาทการรับประทานอาหารในแบบตะวันตก ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม เนื่องจากเมืองพัทยาเป็นเมืองท่าในการต้อนรับนักทอ่งเที่ยว การเรียนรู้วัฒนธรรมของต่างชาติถือว่าเป็นเรื่องดี หากในอนาคตนักเรียนได้เข้าไปทำงานในด้านบริการจะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง หรือหากต้องเข้าสังคมจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมในการรับประทานอาหารแบบชาวตะวันตกได้อย่างถูกต้อง  

            สำหรับการอบรมในครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้ในหลายเรื่อง อาทิ  การสาธิตการจัดโต๊ะอาหาร และ มารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก โดยมีนายอภิมุข ดวงคำ  ผู้จัดการเลขาสมาคมผู้บริหารงานอาหารและเครื่องดื่มภาคตะวันออกแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร  พร้อมกันนี้ ยังมีการสอนวิธีการพับผ้าแนปกิ้นในรูปแบบต่างๆ โดยนางพิมพ์พา สุขเกษม  ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ไดอาน่าการ์เด้นท์รีอสร์ท เป็นวิทยากร

Follow Us