ไม่เปิดใช้ซะที! “อาคารศูนย์บริการประชาชน แหลมบาลีฮาย” ผู้บริหารเมืองพัทยาขอเวลา1ด.เปิดให้เอกชนประมูลเช่าพื้นที่

         จากกรณี อาคารศูนย์บริการประชาชน แหลมบาลีฮาย ยังไม่เปิดใช้งาน แม้จะก่อสร้างเสร็จมาตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ทำให้ล่าสุด ประชาชนร้องเรียนผ่านสื่อว่า สุขาสาธารณะไม่เพียงพอกับปริมาณนักท่องเที่ยว ซึ่งเมืองพัทยาแก้ไขปัญหาด้วยการนำรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 3 คัน มาจอดให้บริการ เพื่อบรรเทาและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน แต่กลับพบว่านักท่องเที่ยวในกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ มีความยากลำบากในการใช้บริการ และภายในห้องสุขาเล็กแคบ รวมทั้งสุขภัณฑ์ก็ไม่เหมาะสม จึงวอนฝากไปยังเมืองพัทยา ให้เร่งดำเนินการเปิดใช้ศูนย์บริการประชาชนแหลมบาลีฮาย ซึ่งผู้สูงอายุ และผู้พิการสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกมากกว่ารถสุขาเคลื่อนที่

        ด้านนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ปัจจุบันอาคารศูนย์บริการประชาชน บริเวณแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยาได้ปิดการใช้งานไว้ชั่วคราว เนื่องจากอยู่ระหว่างพิจารณาในการจัดเก็บผลประโยชน์ ซึ่งนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้มอบนโยบายให้คณะกรรมการเรียบร้อยแล้วในการเร่งเปิดใช้งาน โดยพื้นที่อาคารส่วนหนึ่งเมืองพัทยา ได้วางแนวทางไว้ใช้งานในราชการ รวบรวมเจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่า ตำรวจน้ำ เมืองพัทยา ททท.สำนักงานพัทยา และบุคลาการทางการแพทย์ คอยให้บริการนักท่องเที่ยว และอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ซึ่งพื้นที่ที่เหลือจะเปิดให้เอกชนประมูลเช่าพื้นที่ใช้ประโยชน์ ในส่วนของร้านค้า และห้องสุขา ก็เป็นสิทธิ์ของเอกชนที่จะเข้าจัดเก็บรายได้ คาดว่าจะใช้เวลาในการประชุมหาข้อสรุปและดำเนินการเปิดประมูลได้ไม่เกิน 1 เดือน

        รองนายกเมืองพัทยา กล่าวอีกว่า ปัญหาของสุขาสาธารณะที่มีไม่เพียงพอต่อจำนวนนักท่องเที่ยว เมืองพัทยาก็ยังมีแนวคิดที่จะก่อสร้างสุขาอย่างถาวรเพิ่มเติม เพื่อแก้ปัญหานี้อย่างแน่นอนในอนาคต ซึ่งสำนักกองช่างเมืองพัทยา กำลังอยู่ในระหว่างการสำรวจ และออกแบบห้องน้ำสาธารณะทุกชายหาดไม่เฉพาะแต่ที่แหลมบาลีฮายเท่านั้น ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลา เพราะต้องดูพื้นที่ให้รอบคอบ และมีความเหมาะสมไม่กระทบต่อทัศนียภาพ รวมทั้งยังจะต้องเร่งดำเนินการโครงการที่มีความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงส่งผลให้โครงการสร้างสุขาสาธารณะอาจมีความล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการของประชาชน

      สำหรับอาคารศูนย์บริการประชาชน อยู่ในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ งบประมาณ 15 ล้านบาท  ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เป็นอาคารชั้นเดียว มีพื้นที่ทั้งสิ้น 550 ตารางเมตรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ อาคารฝั่งซ้าย และฝั่งขวา บริเวณตรงกลางถูกออกแบบให้เป็นโถงทางเดิน ซึ่งอาคารด้านซ้าย ออกแบบให้เป็นออฟฟิศ และห้องประชุมขนาดใหญ่ ส่วนฝั่งขวาออกแบบให้เป็นห้องจำหน่ายตั๋ว, ห้องสำนักงานอาคาร และด้านหลังมีห้องว่างจำนวน 2 ห้อง และห้องสุขาชาย-หญิง ปัจจุบันปิดไว้ไม่ได้ใช้งาน โดยอยู่ในความดูแลของสำนักปลัดเมืองพัทยา

Follow Us