อปพร.ทม.หนองปรือ เตรียมความพร้อมรับมือกิจกรรมวันเด็ก2562 เน้นการมีสวนร่วมในชุมชนเป็นสำคัญ

         ที่ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองหนองปรือ(8 ม.ค.2562)  นายชะลอ ทองแป้น ประธาน อปพร .เทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นประธานในการประชุม อปพร.ประจำเดือนมกราคม  ซึ่งถือเป็นครั้งแรก   ประจำปี 2562  โดยมีสมาชิก อปพร.พื้นที่หนองปรือเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

          สำหรับสาระสำคัญในการประชุมในครั้งนี้ คือการจัดกำลังเข้าร่วมอำนวยความสะดวกการจัดกิจกรรมวันเด็กในพื้นที่ต่างๆ ของทางเทศบาลเมองหนองปรือ  ซึ่งพบว่าในวันที่12 มกราคมนี้ มีการจัดกิจกรรมวันเด็กในหลายพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.มีกิจกรรมวันเด็กที่เทศบาลเมืองหนองปรือ ต่อด้วย เวลา 17.00 น. กิจกรรมวันเด็กบ้านเอื้ออาทรนากลือ เวลา 18.00 น.กิจกรรมวันเด็ก ชุมชนหนองปรือ 2 ที่บริเวณหลังตลาดหนองปรือ 

         ส่วนในวันที่ 13 มกราคม ในพื้นที่เทศบาลเมือหนองปรือ มีการจัดกิจกรรมวันเด็กในเวลา 09.00 น. ชุมชนหนองใหญ่จัดงานบริเวณศาลาสี่แยกลัง และในเวลา 16.00 น. ชุมชนหนองปรือ 3  จัดกิจกรรมที่บริเวณที่ทำการชุมชนหนองปรือ3ส่วนในวันที่ 14 มกราคม  เวลา 17.30 น. เป็นการจัดกิจกรรมวันเด็กที่ชุมชนหนองหิน บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าหนนองหิน  

         ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ อปพร.จะได้กระจายกำลังกันไปตามสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชน และเป็นการสนองนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมองหนองปรือ ที่เน้นการทำงานเพื่อมวลชนเป็นหลัก

Follow Us