อพท 3 จับมือภาคีเครือข่ายด้านการบริการ หวังยกระดับมาตรฐานการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ที่ โรงแรมเซ็นทาราบายเซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน (8ม.ค.2562) นายฐิติ จันทร์แต่งผล  ผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (อพท.3) จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการดำเนินงานภาคีเครือข่ายด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและด้านอารยสถาปัตย์ในพื้นที่พิเศษ 3  โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานคับคั่ง อาทิ นายสรรเพชร ศุภบวรเสถียร อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นางวรวรรณ ประชาเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  พร้อมด้วยตัวแทนจากสถานประกอบการโรงแรม ฯลฯ

ทั้งนี้ อพท. 3 จัดการประชุมการดำเนินงานภาคีเครือข่ายด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้านอารยสถาปัตย์ขึ้น เพี่อส่งเสริมด้านศักยภาพสถานประกอบการด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและอารยสถาปัตย์ ให้สามารถยกระดับมาตรฐานในการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ เป็นต้นแบบสถานประกอบการาที่สามารถรองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานในระดับสากล 

นอกจากนี้ทาง อพท 3  ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการกำหนดมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Green hotel  ไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโรงแรม ช่วยยกระดับมาตรฐานด้านการบริการ และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่พิเศษอย่างเป็นรูปธรรม

Follow Us