ทร. สนองพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ จัดปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 7 ม.ค.2562 พลเรือตรี จตุพร ศุขเฉลิม รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีปล่อยเต่าทะเล จำนวน 33 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ ภายใต้โครงการ “อนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย” ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยมีหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา และประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ รวม 74 หน่วยงาน  เข้าร่วมกิจกรรม ณ ชายหาดศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

พลเรือตรี จตุพร ฯ กล่าวว่า ทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะหน่วยงานดำเนินการตามโครงการฯ ได้น้อมนำพระดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ที่ทรงห่วงใยปัญหาเรื่องความเสื่อมเสียของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ก่อให้เกิดการจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ รวม 74 หน่วยงาน กว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพลิกฟื้นความสมบูรณ์ และสร้างความสมดุลทางธรรมชาติในครั้งนี้ และเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมูเหล่ามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยเฉพาะปะการังให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน และเต่าทะเล ซึ่งเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่หายากและกำลังใกล้จะสูญพันธุ์ ให้คงอยู่คู่กับท้องทะเลไทยตลอดไป

สำหรับกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติในครั้งนี้ ประกอบด้วย แม่เต่าตะนุ เพศเมีย ชื่อ ตนุ อายุ 5 ปี น้ำหนัก 22 กก. 1 ตัว และลูกเต่ากระ อายุ 4 เดือน จำนวน 32 ตัว รวม 33 ตัว

Follow Us