ชมรม OFF ROAD RED ZONE YALA  นำล้อใหญ่เที่ยวป่า “บาลา ฮาลา” แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างภาพลักษณ์จังหวัดยะลา

          ชมรมออฟโรดเรดโซน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดย นายรอซี นเรนทร์ ประธานรชมรมฯ จัดกิจกรรมเพื่อการเพื่อการกุศล และบริจาคสิ่งของแก่นักเรียนด้อยโอกาสในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในจังหวัดยะลา นั้นก็คือป่าบาลา ฮาลา ที่เป็นเทือกเขาสลับสับซ้อน และเป็นป่าดิบชื่นที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีพื้นที่ประมาณ 800.000 ไร่ และยังเป็นต้นน้ำหล่อเลี้ยงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ มีอานาเขตครอบคลุมพื้นที่อำเภอบันนังสตา อำเภอธารโต อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ไปจนถึงอำเภอสุคีริน อำเภอแว้ง อำเภอจะแนะ และอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ซึ่งติดกับแนวชายแดนกับประเทศมาเลเซีย

          สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ทางชมรมฯ ได้นำชาวออฟโรดจากจังหวัดปทุมธานี และมาเลเซีย นำรถออฟโรดล้อใหญ่ปืนเขา จำนวนกว่า 80 คัน โดยเริ่มขบวนรถออฟโรด จากลานร้านซีซัน แม็คไร้ จังหวัดยะลา ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 มุ่งหน้าสู่อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เพื่อลงแพเข้าป่าบาลา ฮาลา พร้อมชมธรรมชาติความสวยงามทะเลสาบเขื่อนบางลาง ขณะเดียวกันก็เป็นการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดยะลา ให้คนนอกพื้นที่ได้รู้จักและอยากมาเที่ยวเมื่อได้เห็นธรรมชาติที่สวยงาม หรือดูผ่านโซเซียลจากผู้ได้มาเที่ยวในครั้งนี้ ซึ่งป่าบาลา ฮาลา สวย อุดมสมบูรณ์สมยานามว่าป่าอเมซอนแห่งเอเชีย

          ทั้งนี้ นายรอซี นเรนทร์ ประธานชมรมรถออฟโรดแรดโซน 3 จังหวัดชาย แดนใต้ กล่าวถึงกิจกรรมรถออฟโรดเที่ยวป่าท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าบาลา ฮาลา ท่องแพทะเลสาบเขื่อนบางลาง ชมธรรมชาติต้นไม้ใหญ่หลายหมื่นต้นใต้กลางทะเลสาบเขื่อนบางลาง เดินป่าชมสัตว์ป่าหายากหลายชนิด กระทู่ กระทิง สมเสด็จ นกเงือก เสือ เลียงผา และช้างป่า พร้อมมอบของใช้แก่ชาวซาไก ที่อาศัยอยู่ในป่าบาลา ฮาลา มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์ 7 และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์พื้นที่ป่าบาลา ฮาลา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นการสร้างผูกมิตรไมตรีที่ดีต่อกันระหว่างชาวชายแดนใต้กับคนภาคกลาง ที่ลงมาในครั้งนี้ได้รู้แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดยะลา ความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย และเป็นพื้นที่น่าอยู่มากไม่น่ากลัวอย่างที่ได้ยินมา

          ด้าน อ.อ๋อ บ่อทอง หัวหน้าทีมรถออฟโรดจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่าอยากเชิญชวนพีน้องต่างจังหวัดและทั่วประเทศ และชาวออฟโรดให้ร่วมกิจกรรมรถออฟโรดท่องเที่ยวป่าเชิงอนุรักษ์ เป็นกิจกรรมดีๆ แบบนี้ ได้ทั้งบุญและกุศล  ทั้งเป็นการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดยะลา อีกด้วย

ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา

Follow Us