รพ.กรุงเทพพัทยา ร่วมกับรพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รับบริจาคโลหิตในโครงการ พลังเลือดใหม่ เพื่อโลกใบนี้

ที่อาคาร อี  โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา (27 ธ.๕.2561)  ประชาชน รวมถึงพนักงานโรงพยาบาลกรุงเทพัทยา ต่างเข้าร่วมบริจาคโลหิตในโครงการพลังเลือดใหม่ เพื่อโลกใบนี้ ปีที่ 10  ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561  

โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย โดยดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2522  จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้การบริจาคโลหิตนั้น  หากไม่เจ็บป่วยก็สามารถที่จะบริจาคได้ทันทีทุก 3 เดือน โดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และตลอด 9 ปีที่ผ่านมา โครงการนี้ได้ส่งโลหิตเข้าสู่ธนาคารเลือด และนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วย  ผู้ประสบอุบัติเหตุได้เป็นจำนวนมาก และจะเดินหน้าดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไปอีกอย่างต่อเนื่อง  ตามวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการจัดหาโลหิตให้กับทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

สำหรับในวันนี้มีผู้ที่เข้ารับบริจาคโลหิตกว่า 100 คน  ซึ่งกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ  พลังเลือดใหม่ เพื่อโลกใบนี้   จะเปิดรับบริจาคโลหิตอีกครั้งในวันที่ 28 มีนาคม  2562 นี้   สอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ  โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 038-259-999

Follow Us