ใช้กีฬาสร้างความสามัคคี! ทต.หนองปลาไหล  แข่งกีฬาพื้นบ้าน กระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองงาน

ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล,ชลบุรี (13 ธ.ค.2561)  นายภิญโญ  หอมกลั่น  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน พนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจัดขึ้นเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย พร้อมกันนี้ยังเป็นการรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกด้วย

สำหรับเกมการแข่งขันที่นำมาสร้างความสนุกในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นกีฬาพื้นบ้านที่หาชมได้ยาก และเป็นกีฬาที่ทุกช่วงอายุสามารถร่วมแข่งขันได้ โดยไม่ต้องอาศัยความแข็งแรงของร่างกาย อาศัยเพียงความสามัคคี และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการนำพาทีมไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งทุกคนสามารถนำเทคนิคในการแข่งขัน มาปรับใช้ในการทำงานได้อีก

ในการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ในครั้งนี้ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 สี ได้แก่ สีชมพู และ สีฟ้า บรรยากาศในการแข่งขันวันนี้พบว่าสนุกสนานเป็นอย่างมาก

Follow Us