โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ทำบุญเลี้ยงเพล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 61 ปี พร้อมเปิดบ้านวิชาการพัฒนาผู้เรียน

        เมื่อวันที่ 5 พ.ย.2561 ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) นายประเสริฐ พิมลสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 6 พร้อมคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมจัดพิธีทำบุญเลี้ยงเพล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 61 ปี พร้อมเปิดบ้านวิชาการ โดยมีแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา นายอดิสร ผลลูกอินทร์ อดีตรองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายนพสิทธิชา ณ นคร ผู้อำนวยการสถานศึกษาเมืองพัทยา คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

          ในพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดธรรมสามัคคี จำนวน 9 รูป มาเจริญพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะครู บุคลากร และนักเรียน พร้อมกันนี้ มีการเปิดงานบ้านวิชาการแสดงผลงานทางวิชาการและกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนดำเนินการมาให้ผู้ปกครอง ชุมชน แขกผู้มีเกียรติได้เยี่ยมชม อาทิ นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้กับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และนิทรรศการของนักเรียนอนุบาล

            ทั้งนี้โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2500 บนเนื้อที่ 13 ไร่ 3 งาน 9 ตารางวา และเปิดสอนครั้งแรก โดยใช้หลักสูตรปฐมวัย ในพ.ศ.2546 และเปิดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพ.ศ.2551 ปัจจุบันเปิดสอนระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

Follow Us