กลุ่มพัฒนาสตรีฯหนองปรือ ชวนยืดเส้นยืดสาย จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ สร้างเกราะป้องกันโรค ฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้แข็งแรงในกลุ่มผู้สูงวัย

กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีต่อชีวิต หวังพัฒนาสมรรถภาพร่างกายให้แก่กลุ่มสตรี รวมทั้งยังป้องกันโรค และฟื้นฟูความแข็งแรงในกลุ่มผู้สูงอายุ

               เมื่อวันที่  29 พฤศจิกายน 2561  ที่ สวนสาธารณะ “เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ภูมิพลมหาราช”   ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีต่อชีวิต ประจำปี 2561 พร้อมด้วยนางจำเนียร ไชยนิตย์ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ โดยมีข้าราชการ และสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีฯ ต่างให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างคับคั่ง

             ด้วยกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรง โดยเฉพาะในกลุ่มของสตรี และผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ สมควรที่จะต้องมีกิจกรรม หรือเวทีให้สามารถเข้าถึงการออกกำลังกาย ทางกลุ่มพัฒนาสตรีฯ จึงได้ริเริ่มให้มีกิจกรรมดังกล่าวขึ้น  โดยการใช้วิธีการเดิน-วิ่ง ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย สามารถทำทุกเพศทุกวัย เนื่องจากในแต่ละวันมนุษย์ทุกคนต้องใช้วิธีการเคลื่อนไหวทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ อยู่แล้วไม่ว่าจะอยู่ที่พักอาศัย ที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นๆ ก็จำเป็นต้องใช้การก้าวเดินทั้งนั้น

             โดยก่อนที่จะเริ่มกิจกรรม ประชาชนยังได้รับการตรวจวัดค่าความดันโลหิต คำนวณค่าดัชนีมวลกายให้ฟรี ก่อนที่นางจำเนียร ไชยนิตย์ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ จะนำวอร์มอัพร่างกายให้มีความพร้อม  เพื่อลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ ก่อนที่จะเริ่มออกเดิน-วิ่ง อันเป็นสิ่งสำคัญที่ประชาชนจำเป็นจะต้องปฏิบัติก่อนทุกครั้งที่จะเริ่มออกกำลังกาย  อีกทั้งประโยชน์ของการเดินจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูก และกล้ามเนื้อ ลดโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ และหลอดเลือด ช่วยลดน้ำหนัก หรือควบคุมน้ำหนักได้ รวมทั้งยังสามารถควบคุมระดับไขมัน คอเลสเตอรอลในเลือด เพิ่มไขมันดี หรือ HDL  สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกระดูกพรุนกระดูกบาง เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมนี้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ หรือบุคคลที่มีปัญหาด้านกระดูก โดยเฉพาะสตรีที่เป็นวัยทอง วัยสูงอายุ การเดินสลับวิ่งจึงเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมที่สุด

             สำหรับกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีต่อชีวิต ประจำปี 2561 นับว่าเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองหนองปรือนั้น มีความห่วงใยต่อสุขภาพในกลุ่มของสตรี และผู้สูงอายุ ตามเป้าหมายที่ต้องการให้ประชาชนทุกคนในเขตพื้นที่ได้มีโอกาสออกกำลังกายอย่างทั่วถึง และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกวันจันทร์ และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ภูมิพลมหาราช

ทีมข่าวอธิปบูรพา  รายงาน

Follow Us